NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Náhradní plnění je jedním ze způsobů, jak mohou větší firmy splnit zákonem stanovenou povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Náhradní plnění je aktuální pro zaměstnavatele, kteří mají více jak 25 zaměstnanců.

Ze zákona jim vzniká povinnost zaměstnávat osoby zdravotně postižené (OZP), a to v povinném podílu 4% k celkovému počtu zaměstnanců. Pokud tedy například zaměstnáváte právě 25 zaměstnanců, musíte podle zákona zaměstnat přesně jednoho OZP pracovníka.

Legislativu spojenou se zaměstnáváním OZP upravuje zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., § 81.

Náhradní plnění od nás jako možnost splnit povinný podíl!

 

Podle zákona existují tři způsoby, jak lze povinný podíl splnit:

  • Sami zaměstnáte OZP pracovníky v pracovním poměru.
  • Pomocí náhradního plnění – odebíráte výrobky, služby či zadáváte zakázky zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají více jak 50% osob se zdravotním postižením.
  • Odvádíte poplatek do státního rozpočtu.

 

Všechny tyto způsoby lze také vzájemně kombinovat. V případě, že zaměstnavatel povinný podíl nesplní ani jednou z výše uvedených možností, může mu ÚP vyměřit pokutu. Určitě se tedy vyplatí věnovat této problematice pozornost. Ujistěte se, že je váš povinný podíl řádně a včas splněn!

Pokud Vaše firma nemá možnost vytvořit pracovní místa pro OZP zaměstnance a zároveň nechcete hradit peníze na státním odvodu, který činní 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy, náhradní plnění představuje ideální řešení.

Místo toho, aby vaše firma reálně zaměstnala osobu zdravotně postiženou, odebere zboží, služby či zadá zakázky firmě s nadpolovičním počtem OZP pracovníků. Takovýto poskytovatel musí disponovat potvrzením o zaměstnávání OZP. Tímto způsobem i firmy, které reálně nemají možnost vytvářet pracovní místa pro postižené občany, podporují jejich zaměstnanost.

Povinný podíl splníte odběrem služeb či zboží ve výši 7 násobku průměrné měsíční mzdy. Za rok 2022 byla průměrná měsíční mzda 39 306 Kč, ke splnění povinného podílu za jednoho nezaměstnaného OZP tedy vaše firma odebere služby ve výši 275 142 Kč.

 

Naše firma splňuje podmínky pro poskytování náhradního plnění. Informujte se u svých obchodních zástupců nebo na e-mailu partner@p4o.cz.

 

Informujte se o podmínkách náhradního plnění

Položky označené * jsou povinné.

Kontaktujte nás

e-mail
partner@p4o.cz

Vyzvedněte si zboží přímo na
jedné z našich poboček!


Zobrazit pobočky >